• 22, rue Georges Rency - 1200 Bruxelles     

Ons Team

Het opvangteam van My Wish bestaat uit drie personen: een begeleid(st)er -huisverantwoordelijke, een assistent‑begeleid(st)er en een persoon van vertrouwen die in het huis meewoont.

De twee begeleid(st)ers nemen deel aan de concrete vormgeving van het pedagogisch project. De huisverantwoordelijke is belast met de communicatie met externe personen (familie, artsen, beheerders, enz.). De assistent(e) werkt mee aan de sociaal-educatieve werkzaamheden en biedt de huisverantwoordelijke de nodige ondersteuning. Het programma voorziet de gezamenlijke aanwezigheid van de begeleiders in My Wish minstens één keer per week om samen te overleggen over de vooruitgang en de moeilijkheden van de inwoners.

Deze structuur wordt ondersteund door de aanwezigheid van een vaste persoon die in het huis woont. Deze persoon neemt deel aan het gemeenschapsleven: haar taak bestaat er voornamelijk in de jongeren 's morgens bij het ontbijt en bij het vertrek naar hun dagelijkse activiteiten een handje toe te steken.