• 22, rue Georges Rency - 1200 Bruxelles     

het huis

My Wish heeft tot belangrijkste doel jongvolwassenen te helpen wier algemene ontwikkeling door een lichte handicap werd verstoord, door hun de mogelijkheid te bieden in een kleine gemeenschap te leven en te vorderen naar zelfstandigheid.

Deze jongeren komen meestal uit een gespecialiseerde instelling. My Wish biedt hun een verblijf aan in een kleine gemeenschap waar zij, gesteund door professionele opvoeders, hun levensproject op hun eigen ritme kunnen ontwikkelen.

Het huis heeft zeven kamers, een kantoor, drie badkamers, een mooie woonkamer alsook een kleine tuin.

My Wish is een woonhuis en niet een dagcentrum. My Wish is ook geen medisch centrum.

My Wish verwelkomt jongeren:

  • die bij hun intrek tussen 19 en 26 jaar zijn,
  • die tijdens de dag een regelmatige activiteit uitoefenen (bij voorkeur een kleine job) en zich op eigen houtje kunnen verplaatsen,
  • wier handicap erkend is,
  • die gemotiveerd zijn voor deze ervaring.

My Wish kan geen jongeren aanvaarden voor wie andere instellingen beter geschikt zijn (psychiatrische stoornissen, drugs- of alcoholverslaving, enz.).