• 22, rue Georges Rency - 1200 Bruxelles     

Bewoners

My Wish verwelkomt jongvolwassenen met een lichte handicap (ontwikkelings-, taalstoornissen of andere). Zij willen hun levensproject concreet vorm geven. Zij geven blijk van autonomie in het kader van gestructureerde projecten, maar blijven afhankelijk in het beheer van hun tijd, hun activiteiten, hun budget, hun betrekkingen, enz. Zij kunnen zich hun leven nog niet voorstellen zonder gestructureerde begeleiding.

Deze jongeren beschikken over goede functionele vaardigheden, zij kunnen lezen, schrijven, op eigen houtje het openbaar vervoer nemen, een sport beoefenen, kleine werkjes uitvoeren. Zij hebben echter een trigger nodig: zij hebben moeite om op de verschillende fasen van hun handelingen te anticiperen, die te analyseren, enz. Hun handicap die vaak als onzichtbaar wordt bestempeld, is vaak nog maar sinds kort erkend (in het geval van dysfasie bijvoorbeeld).

Deze jongeren zijn ouder dan 18 jaar: zij zijn afkomstig van het buitengewoon onderwijs waar zij werden aangemoedigd en gesteund. Zij willen niet meer bij hun ouders wonen en ook niet in instellingen voor personen met een zwaardere handicap. Het gaat dus om jongeren voor wie de bestaande opvangstructuren zelden geschikt zijn.

Download kandidatuur hier  (PDF)